Καλως ήρθατε στο Agricluster

Το Cluster για την προώθηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗς καινοτομίας

εγγραφη

Σχετικά με εμάς

Τί είναι ο Συνεργατικός Σχηματισμός “Agricluster”?

Την τελευταία δεκαετία, ο όρος cluster (συνεργατικός σχηματισμός) έχει αξιοποιηθεί ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της διατομεακής και διασυνοριακής συνεργασίας σε επιχειρηματικό αλλά και νομοθετικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία του ΤΕΙ Θεσσαλίας να θεσμοθετήσει συνεργατικό σχηματισμό με την επωνυμία «Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροτικής Καινοτομίας» και διακριτικό τίτλο «Agricluster», αποσκοπεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και καινοτομίας.

Ο συνεργατικός σχηματισμός Agricluster θέτει συγκεκριμένους στόχους, όπως η διεθνής προβολή και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μελών του μέσω της προβολής-προώθησης της επαυξημένης καινοτομικής τους ικανότητας. Τα μέλη του Agricluster μοιράζονται την κοινή πεποίθηση πως η γεωργική καινοτομία μπορεί να ενισχυθεί από συνεργασίες μεταξύ εταιριών και εκπαιδευτικών/ ερευνητικών οργανισμών και ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν σε θέματα που αφορούν στην έρευνα, εκπαίδευση, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, καθώς επίσης και να συμφωνούν στην από κοινού οργάνωση / συμμετοχή σε εκδηλώσεις προωθητικού χαρακτήρα.

 

Όραμα

Το όραμα του Agricluster είναι να επιτευχθεί η βελτίωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των αγροτικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών και υπηρεσιών αιχμής.

Η πρωτοβουλία Agricluster του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελεί τη στρατηγική ομαδοποίηση εξειδικευμένων φορέων, οργανώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας μέσω της προώθησης της αγροτικής καινοτομίας και συνεργασίας. Οι συναφείς, συσχετισμένες και συμπληρωματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων φορέων, όπως επίσης και η συνεργασία μεταξύ τους, αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία του συνεργατικού σχηματισμού Agricluster.

Αποστολή

Η βασική αποστολή του Agricluster είναι η τόνωση και προβολή της αγροτικής καινοτομίας, μέσω της διευκόλυνσης διάδοσης πληροφοριών και τεχνολογιών μεταξύ των μελών του συνεργατικού σχηματισμού με σκοπό:

1.

την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και αποτελεσματικότητας των έργων που υλοποιούνται από τα μέλη του

2.

την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας σε τοπικές και διεθνείς αγορές

3.

την προώθηση φιλικών προς των περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής

Κάνε εγγραφή σήμερα

Το Cluster για την προώθηση της Αγροτικής Καινοτομίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Agricluster και τις δραστηριότητές του

ΤΕΙ Θεσσαλίας, Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, ΤΚ 41110, Λάρισα, Εργαστήριο

«Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB» 

Τηλέφωνο, 2410-684284